Kuka voi opiskella verkko-opistossa?

Kuka tahansa työelämän ja ammattiyhdistysliikkeen kysymyksistä kiinnostunut. Erityisesti verkko-opiston kurssit sopivat ammattiosaston tai työpaikan luottamushenkilöille, joiden on vaikeaa tai mahdotonta lähteä useaksi päiväksi opiskelemaan toiselle paikkakunnalle. Lisäksi haluamme palvellla työelämään tulossa olevia opiskelijoita ja heidän opettajiaan.

Millaisia kursseja?

Verkko-opiston kurssit voivat olla:

  • Itseopiskelua, jolloin kurssin materiaali ja tehtävät käydään itsenäisesti läpi ilman ohjausta.
  • Ohjattuja, jolloin kaikki opiskelu taphtuu verkossa opettajan ohjaamana.
  • Monimuotoisia, jolloin osa opiskelusta tapahtuu ohjattuna lähiopetuksena esimerkiksi jossain opistossa ja osa verkossa opettajan ohjaamana.

Kuka maksaa?

  • Kurssi voi olla ilmainen itseopiskelukurssi.
  • Kurssi voi olla ammattiliiton tuen piirissä, jolloin ammattiliitto maksaa kurssimaksun kokonaan tai osittain.
  • Kurssi voi olla itsemaksettava jolloin kurssilainen itse tai ammattiosasto maksaa kurssimaksun.

Verkko-opistoon Kurssit -valikossa olevat kurssit ovat pääsääntöisesti ohjattuja ja ammatiliiton tukemia, jolloin kurssihakemus menee liittoon hyväksyttäväksi. Jos kurssi on ohjattu ja ammattiliitto ei tue kurssia, ilmoittautuminen menee suoraan kurssin järjestäjälle ja osanottaja vastaa itse kurssimaksusta. Itseopiskelukurssit ovat pääsääntöisesti maksuttomia ja ne löytyvät Itseopiskelu -valikosta.

Miten haen ohjatulle kurssille?

Napauta kurssin nimeä kurssiluettelosta jotta näet kurssin esittelytekstin sekä muuta lisätietoa kurssista. Esittelytekstin lopusta näet, tukeeko oma liittosi kurssia. Sieltä löydät myös Ilmoittaudu-linkin, jota napauttamalla voit täyttää kurssihakemuksesi ja lähettää sen sähköisesti joko liittoon hyväksyttäväksi tai suoraan kurssin järjestäjälle.

Jos kurssi on työnantajan tuen piirissä tai monimuotokurssi, joka edellyttää vapaata töistä, lataa itsellesi kurssihakemuslomake (PDF), joka pitää täydentää ja tulostaa. Tulostettuun lomakkeeseen haetaaan tarvittavat allekirjoitukset. Lomakkeen voit täyttää kahdella eri tapaa:

Täytä ruudulla lomakkeesta kohdat (1) Kurssin tiedot ja (2) Hakija täyttää. tulosta lomake päivää ja allekirjoita se hae siihen työnantajan merkinnät ja allekirjoitus hae siihen tarvittaessa ammattiosaston edustajan allekirjoitus.

Tulosta lomake, täytä se käsin tai kirjoituskoneella sekä päivää ja allekirjoita se. Tämän jälkeen hae siihen työnantajan merkinnät ja allekirjoitus. Hae siihen tarvittaessa myös oman ammattiosastosi edustajan allekirjoitus.

Ota täytetystä lomakkeesta neljä kopiota. Postita alkuperäinen ja yksi kopio omaan ammattiliittoosi. HUOM! Lomaketta ei voi toimittaa liittoon sähköisesti. Lomakkeessa pitää olla sekä hakijan että työnantajan allekirjoitukset. Toimita lisäksi täytetystä lomakkeesta yksi kappale työnantajalle ja yksi ammattiosastolle. Säilytä itselläsi yksi kappale.