Työelämän verkko-opisto on SAK:n, sen jäsenliittojen, ammattiyhdistysliikkeen opistojen sekä TSL:n ja KSL:n opintokeskusten yhteinen sisäänkäynti työelämän verkko-opiskelun maailmaan; verkkokursseihin ja verkkotuettuihin opintoihin.

Verkko-opiston esite

Työelämän verkko-opiston esitteen pdf-muodossa voit ladata tästä. Esitteessä kerrotaan mm.:

  • verkko-opiskelun vahvuuksista,
  • opintojen toteuttamisesta,
  • verkko-opiskelun eri muodoista,
  • siitä kuka verkko-opistossa voi opiskella
  • millaista kurssitarjontaa siellä on sekä
  • miten ilmoittaudutaan ja kuka maksaa

Työelämäsanasto

on verkkokäyttöinen sanasto, joka kokoaa yhteen yhteen työelämässä tarvittavat käsitteet ja avaa niiden merkitykset niin ay-toiminnan, edunvalvonnan, järjestötoiminnan, talouden, aikuiskoulutuksen kuin sosiaaliturvankin kannalta. Se sisältää jo lähes neljäsataa keskeistä termiä selityksineen.

Työelämäsanaston esitteen pdf-muodossa voit ladata tästä.

Esitteitä voi vapaasti levittää eteenpäin ammattiosastoissa ja työpaikoilla!