Tuhannet kiitokset kaikille Ohjaaminen verkossa -tilaisuuteen osallistuneille. Tapahtuma oli hieno hyvien alustajien ja erinomaisen aktiivisen osallistujajoukon ansiosta. Paikanpäällä oli noin 80 osallistujaa ja verkossa 40, kaikkiaan 69 eri organisaatiosta. Tarvetta ohjaamisosaamiselle on työelämän joka alueella. Nousevana trendinä ohjaamisen saralla on erilaisten kokousten ja etänä työskentelevien ihmisten hallinta organisaatioiden johdon näkökulmasta. Vielä nämä verkkovälinein tapahtuvat osallistumiset ja osallistamiset eivät ihan ole meidän arkirutiinia, mutta varmasti enenevissä määrin lähitulevaisuudessa. Tilaisuuden osallistujille suoritettu kysely paljasti edellisen lisäksi myös että koetut ongelmat jakautuvat tasaisesti oman toiminnan, tekniikan toimivuuden ja vuorovaikutuksen kesken.

Ohjaaminen verkossa -seminaari on löydettävissä: Youtubesta https://www.youtube.com/watch?v=a-eVJXF7QwE

Tilaisuuden aineistot, esimerkiksi Hanne Kolin esitys ja osa viestintää löytyvät seminarin viestiseinältä: https://padlet.com/mika_ukkonen/VOP  

Päivän aikana avattiin myös kaikille avoin Ohjaaminen verkossa Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/673649779457303/