Työelämäsanasto on jälleen uudistunut. Työelämän verkko-opisto yhteistyössä VATES-säätiön kanssa on tuottanut sanastopäivityksen koskien osatyökykyisyyteen liittyvää käsitteistöä. Vates-säätiö toimii asiantuntijaorganisaationa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaiseksi työllistymiseksi.

Linkit

www.tyoelamasansto.fi

www.vates.fi