Tänne on koottu verkko-opiston oman opetustarjonnan ulkopuolelta joukko työelämään ja kansalaistoimintaan liittyviä linkkejä muihin hyviin verkkopalveluihin, kuten:

  • ammatillisen koulutuksen tarjoajiin
  • ammattiliittoihin verkko-opiston takana
  • työelämäaiheisiin multimedioihin verkossa
  • muuhun työelämän neuvontapalveluun aiheen mukaisesti järjestettynä
  • muualla verkossa sijaitseviin opintomateriaaleihin sekä
  • ay-toimintaa esitteleviin verkkovideoihin