Työelämän verkko-opisto

JHL-Opiston 2017 verkkokurssitarjonta

JHL tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden opiskella ajasta ja paikasta riippumatta, verkossa. Ammattiliittosi omana opistona haluamme tarjota sinulle monipuolista koulutusta - sellaista, joka hyödyttää sinua vapaa-ajan harrasteissa, sekä sellaista, josta sinulla on hyötyä järjestö- ja edunvalvontatoiminnassa.

Tutustu kaikille jäsenille tarkoitettuun koulutukseen, luottamustehtäviä hoitaville henkilöille suunnattuun koulutukseen sekä yhdistystoiminnassa ... lue lisää

Mikkelissä pelataan

Hankkeen tavoite on parantaa aikuisten, joilla on heikot perustaidot, tieto- ja viestintäteknisiä taitoja. Koulutuksessa opitaan ja päivitetään työelämässä vaadittavia perustaitoja, kuten tekstinkäsittelyä, taulukkolaskentaa ja sosiaalisen median käyttöä. Perustaitojen lisäksi opitaan digikerrontaa ja osallistutaan työelämäpelin kehittämiseen Mikkelin ammattikorkeakoulun ohjauksessa.

Mikkelin ammattikorkeakoulu toteuttaa hankkeessa moninpel ... lue lisää

Mainioita ajatuksia verkossa ohjaamisesta

Tuhannet kiitokset kaikille Ohjaaminen verkossa -tilaisuuteen osallistuneille. Tapahtuma oli hieno hyvien alustajien ja erinomaisen aktiivisen osallistujajoukon ansiosta. Paikanpäällä oli noin 80 osallistujaa ja verkossa 40, kaikkiaan 69 eri organisaatiosta. Tarvetta ohjaamisosaamiselle on työelämän joka alueella. Nousevana trendinä ohjaamisen saralla on erilaisten kokousten ja etänä työskentelevien ihmisten hallinta organisaatioiden johdon näkökulmasta. Viel&aum ... lue lisää
JHL-Opiston 2017 verkkokurssitarjonta
Nyt on haku päällä! JHL-opiston vuonna 2017 alkavat kurssit nyt julkaistu.
(14.11.2016)
Mikkelissä pelataan
Opiskelijatyönä valmistuu virtuaalinen Mikkeli palveluineen.
(24.10.2016)
Mainioita ajatuksia verkossa ohjaamisesta
Tuhannet kiitokset kaikille Ohjaaminen verkossa -tilaisuuteen osallistuneille. Tapahtuma oli hieno hyvien alustajien ja erinomaisen aktiivisen osallistujajoukon ansiosta.
(29.08.2016)

Hankintaosaaminen

Kurssin tunniste: HANKI-2017-1

Kurssilla perehdytään julkisten hankintojen maailmaan. Julkisia hankintoja ohjaa hankintalaki, joka on nyt uudistunut. Kurssin aikana tutustutaan uudistuneeseen hankintalakiin käytännönläheisestä näkökulmasta. Kurssilla pohditaan myös tarkemmin sitä, miten hankintoihin kannattaa vaikuttaa, jotta henkilöstön asema saadaan turvattua mahdollisimman hyvin. Koulutuksen jälkeen ymmärrät julkisten hankintojen ja hankintalainsäädännön tärkeimmät perusteet, tiedät milloin hankintalainsäädäntöä pitää noudattaa ja tunnet hankintojen keskeiset pelisäännöt ja osaat vaikuttaa oikeassa paikassa sekä tiedät, mistä löydät lisätietoja julkisista hankinnoista. Kurssi on tarkoitettu julkisen sektorin henkilöstön edustajille, luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille.

Hinta: 0.00

Kurssi alkaa: 06.02.2017
Kurssi päättyy: 06.04.2017
Viimeinen ilmoittautumispäivä kurssille: 23.01.2017