Hankkeen tavoite on parantaa aikuisten, joilla on heikot perustaidot, tieto- ja viestintäteknisiä taitoja. Koulutuksessa opitaan ja päivitetään työelämässä vaadittavia perustaitoja, kuten tekstinkäsittelyä, taulukkolaskentaa ja sosiaalisen median käyttöä. Perustaitojen lisäksi opitaan digikerrontaa ja osallistutaan työelämäpelin kehittämiseen Mikkelin ammattikorkeakoulun ohjauksessa.

Mikkelin ammattikorkeakoulu toteuttaa hankkeessa moninpelattavan työelämäpelin, joka tarjoaa vaihtoehtoisen tavan oppia työelämän TVT-taitoja, työelämän pelisääntöjä, alaistaitoja ja vuorovaikutusta työelämässä. Työelämäpeli tuo hankkeeseen merkittävän uutuusarvon ja uudenlaisen lähestymisen kohderyhmän tarpeisiin vastaamisessa. Peliä kehitetään jatkuvana käyttäjälähtöisenä prosessina ja kohderyhmät osallistuvat vahvasti sen kehittämiseen. Tämä osaltaan lisää kohderyhmän oppimismotivaatiota ja itseluottamusta.

Tutustu pelin kehitysvaiheeseen tästä videosta.